अस्पताल

अस्पताल संरचना

प्रतिष्ठान ऐनमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न र गुणस्तरीय एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनका लागि अस्पताल स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त कानुनमा प्रतिष्ठान प्रारम्भ हुँदैअघि नै सञ्चालनमा रहेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई प्रतिष्ठान अस्पतालका रुपमा स्थापना भएको मानिने उल्लेख छ । उक्त अस्पताल सञ्चालनका लागि अस्पताल व्यवस्थापन समिति रहेको छ । अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा प्रतिष्ठानको निर्देशक र सदस्य सचिव प्रशासन शाखा प्रमुखसहित १० जना सदस्य रहन्छन् ।

 


- Share -