मेडिकल रेकर्डहरुको डिजीटाईजेसन गर्ने सम्बन्धी दोश्रो पटक जारी गरिएको जरुरी सूचना ।

    |     Highlights


यस अस्पतालमा विरामीको उपचारको सिलसिलामा तयार गरिएका पुराना चिकित्सा अभिलेख ( मेडिकल रेकर्ड) हरुको डिजीटाईजेसन गरि सफ्टवेयर प्रणालीमा राख्ने सम्बन्धमा पुन: दोश्रो पटक सूचना प्रकाशित गरिएको छ । यो सूचना  प्रकाशन भएको मितिले १५ दिन भित्र सुचिकृत हुन आउने सम्बन्धि जरुरी सूचना ।
प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति: २०८१ बैशाख  ११ गते मंगलवार  
दोश्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति: २०८१ जेठ ३ गते विहिवार 
दुवै पटकको सूचना हिमालय टाइम्स पत्रिकामा  प्रकाशित भएको छ  । दोश्रो पटक प्रकाशित भएको सुचनाको लिंक तल राखिएको छ ।
https://ehimalayatimes.com/epaper/?posted_date=2024-05-16

डाउनलोड : मेडिकल रेकर्डहरुको डिजीटाईजेसन गर्ने सम्बन्धी दोश्रो पटक जारी गरिएको जरुरी सूचना ।


- Share -