सूचना

# शिर्षक प्रकाशन मिति विवरण
1 नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना हेर्नुहोस्
2 मेडिकल रेकर्डहरुको डिजीटाईजेसन गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना । हेर्नुहोस्
3 लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना हेर्नुहोस्
4 लिखित परिक्षा सम्बन्धि सूचना हेर्नुहोस्
5 सेवा यथावत रहने सम्बन्धि सूचना हेर्नुहोस्
6 MD/MS कार्यक्रमको अभिमुखीकरण तथा पठनपाठन सम्बन्धि सूचना हेर्नुहोस्
7 स्वेच्छिक अवकास कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना हेर्नुहोस्
8 करार सेवामा पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना हेर्नुहोस्
9 बोलपत्रमा कबुल गरेको रकम जम्मा गरि सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना हेर्नुहोस्
10 मालसामान लिलाम बिक्रीको लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना हेर्नुहोस्
11 B.SC Nursing/BNS कार्यक्रमको अभिमुखीकरण सम्बन्धी सूचना । हेर्नुहोस्
12 फार्मेसी सहायकको अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना हेर्नुहोस्
13 फार्मेसी सहायकको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना हेर्नुहोस्
14 फार्मेसी सहायकको लिखित परिक्षा सम्बन्धी सूचना हेर्नुहोस्
15 फार्मेसी सहायकको बिज्ञापन सम्बन्धी सूचना हेर्नुहोस्
16 हार्दिक बधाई !!! हेर्नुहोस्
17 चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2024) को छात्रवृत्ति तर्फ B.SC Nursing/BNS कार्यक्रमको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना । हेर्नुहोस्
18 Notice about on Safety and Security of Health institutions and Health Workers हेर्नुहोस्
19 लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना हेर्नुहोस्
20 MD/MS 1st BATCH RESULT हेर्नुहोस्
Showing 1 to 20 of 66 entries